Avtal | Betalning | Uppsägning | Vanliga frågor
 
Vill du av någon anledning släcka ned din hemsida
innan abonnemanget har löpt ut, gör du det enkelt själv,
genom att enkelt logga in och släcka ned den.

Vill du av någon anledning inte ha kvar din hemsida efter ett år,
låter ni bli att betala fakturan som kommer automatiskt.
Sidan släcks då ned och din faktura krediteras.