Avtal | Betalning | Uppsägning | Vanliga frågor
 
Cannibal.se har ingen uppsägningstid eller automatisk
förlängning. Vi tror att om man har en tillräckligt bra produkt,
behövs inte det. Nöjda kunder är trogna kunder.

Avtalet startar när betalningen inkommit till Cannibal,
och gäller i ett år.


Förlängning av abonnemang
Förlängning av abonnemanget sker genom att du betalar den faktura som automatiskt kommer via din mail inför år två.
[ Det är därför viktigt att du har aktuella kontaktuppgifter för ditt konto. Detta ändrar du via administreringen om du byter e-post... ]

Vill du inte förlänga abonnemanget, betalar du helt enkelt inte fakturan. Sidan släcks då ned och din faktura krediteras.

På Cannibal är det förbjudet att bedriva försäljning av olagliga varor, tjänster och produkter. All typ av sådan verksamhet polisanmäls.